POPLATEK ZA ČLENSTVÍ

Každý člen TJ je dle platných stanov povinen do konce března 2018 uhradit členský příspěvek. Platbu lze provést na výroční valné hromadě, schůzi oddílu, osobně u předsedy TJ pana Lukáše Turny, nebo nově i bankovním převodem na účet TJ Sokolu Všemina z.s. Číslo účtu u FIO banky je:  2000432064/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte za koho je příspěvek uhrazen.

Výše příspěvku je 200 Kč za dospělou osobu a 100 Kč za osoby mladší 18 let.

Osoby jež jsou zapsány ve více oddílech platí členský příspěvek pouze jednou.