Přátelé turistiky,

 jak už asi víte, v  měsíci listopadu roku 2015 byl v naší obci založen turistický oddíl, který bude působit pod TJ Sokol Všemina z.s..

Vítáme Vás na stránce tohoto oddílu, kde bychom chtěli naše členy a příznivce procházek i náročnějších tůr informovat o připravovaných, ale už i absolvovaných akcích, popřípadě s vašim souhlasem vkládat fotografie.

Informace o připravovaných akcích budou zveřejňovány na této stránce turistického oddílu a na vývěsce dolního a horního obchodu.

 

Upozornění:

TJ Sokol Všemina z.s. - turistický oddíl  (TJ) výslovně upozorňuje všechny zájemce, že účast na akcích a výšlapech, které pořádá TJ je na vlastní nebezpečí. Pořadatel za účastníky nepřebírá žádnou odpovědnost.  Nezletilá mládež se může účastnit pouze v doprovodu odpovědné dospělé osoby, která svou odpovědnost za nezletilou osobu v plném rozsahu přebírá.

                                                                    Díky za pochopení.